Columns

Jip gaat naar de bank

Het bankwezen berust op een misverstand, op een reeks misverstanden

De bank moet een zekere dekking hebben. Hoeveel? 10%, 20 % of meer?

Hoeveel was het vroeger?

Ik spreek nu over een tijd die al even achter ons ligt: de Middeleeuwen toen was het 100 %. Giraal geld bestond niet. Als je geld leende kreeg je een zak munten en een zwaard mee.

We hebben bijna geen munten meer. Er is zelfs een tendens om munten en papiergeld geheel en al af te schaffen, a...

Lees meer

Hoog Water

Stel je voor dat ze gelijk hebben. Stel je voor dat de zeespiegel meters gaat stijgen en dat de zee het land dat wij van de zee gestolen hebben terugpakt.
Stel je voor dat Amersfoort het nieuwe Zandvoort wordt, Miljoenen mensen slaan op de vlucht. De overgrote meerderheid vlucht naar Duitsland, het land waar wij vandaan komen. We zingen het om de haverklap: Ben ik van Duitsen bloed. Levert weinig moeilijkheden op.
Een bepaalde groep vlucht naar het zuiden en komt in Spanj...

Lees meer

Een beer cadeau

Guido Hoogewoud wordt met een onzinnig stukje zomaar geplaatst (NRC 13 februari 2016, O&D 11).

Het is goedkoop en oneerlijk om de verzetsheld van Randwijk te citeren en over een monument met “Een volk dat voor tirannen zwicht” te beginnen. Het heeft geen zin om tegen Guido in te schrijven, want het wordt toch niet geplaatst. Dat is jammer maar geeft weer wel de mogelijkheid wat uitgebreider op de zaken in te gaan.

Natuurlijk zijn we mordicus tegen tirann...

Lees meer

Een misverstand in de bijstand en de uitkeringen.

De Imam kwam naar Nederland om hier te missioneren. Moet kunnen. Hij is getrouwd met vier vrouwen. Hier kan dat niet; daar wel; daar moeten wij niet jaloers over doen. Probleem is wel dat wij die drie extraatjes niet kunnen registreren als zodanig. De formule werd: Imam en mevrouw nummer een zijn het echtpaar. De drie extraatjes zijn in onze systemen gewoon zelfstandigen, onafhankelijk. Zij worden individueel toegelaten en krijgen daarna ieder een eigen uitkering. Aldus krijgt Imam vo...

Lees meer

Herdenken en erkennen

Wij durven niet naar de Russische herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Wat dom, wat een onkunde. Wel hebben wij Duitsers uitgenodigd bij onze bevrijdingsdag. We gaan niet naar de Russische herdenking, terwijl Rusland de oorlog voor ons gewonnen heeft. Rusland is goed in techniek, exacte wetenschap, muziek componeren, ballet, ook wel in sport en andere dingen maar niet in public relations. Rusland heeft de oorlog gewonnen. Beter gezegd in de originele stijl van Johan Kruijff: De Duits...

Lees meer

Homerus en Vondel

Wij zijn het stemvee, wij worden onvolledig voorgelicht. Need to know. De Grieken krijgen de volgende tranche van drie miljard. Van wie, op welk voorwaarden? Voor hoe lang? In wat voor termijnen moeten ze het terugbetalen en welke rente is erop verschuldigd? Voor welk rentetype lenen de uitleners zelf dat geld? Helpen we of zitten onze banken uit hun problemen vette Griekse kanen te braden. Wil je over Griekenland een oordeel vormen dan zou je dat moeten weten.  Wij moeten blij zijn ...

Lees meer

Politieke innovatie

Alle grote wegen krijgen ooit ingebouwde verlichting. Misschien ook  automatisch reagerende kruispuntverlichting. Als de lichtmasten op grote afstand een auto zien aankomen zullen de lichten aangaan. Dat gaat geleidelijk, zodat niemand verblind wordt, en nadat je de kruising verlaten hebt blijft het je ook nog even nakijken. Zou kunnen. Geen plotselinge overgangen. De meeste grote wegen krijgen sporen, waardoor auto’s zonder chauffeur kunnen rijden. Daan Roosegaarde, innovator ...

Lees meer

Gaza

Het zou van gezond verstand getuigen als de Palestijnen in Gaza eenzijdig en nu zouden besluiten en officieel zouden verklaren in het geheel geen rakketten meer op Israël af te zullen vuren. Dat zou een kolossale tegenslag voor de politiek van Benjamin Netanyahu zijn.

Het eerste voordeel voor de Palestijnen is dat het een smak geld uitspaart want die raketten kosten veel geld. Nevenargument zou kunnen zijn dat de Palestijnen met die raketten toch geen bal uitrichten. Ze kome...

Lees meer

Meditatie tijdens de stilte van de Dodenherdenking 2014

Als je op een dag als vandaag al die oorlogsellende weer voor je ziet moet je dan niet erkennen, dat aan het democratisch systeem, onder hetwelk 40 of meer oorlogen zijn gevoerd in twee eeuwen, het nodige mankeert.

Doden herdenken is prachtig, maar belangrijker dan herdenken is bedenken, vooruit denken, hoe dit soort ellende in de toekomst kan worden voorkomen, zodat we niet wederom door onbegrip, bekrompenheid, stommiteit of trucages  in een oorlog betrokken raken. Het herde...

Lees meer

Waarom De Rechten van de Aarde

Waarom de Rechten van de Aarde? Omdat er in de bestaande situatie (2013) vrijwel geen hoop meer is. De wereldbevolking groeit sterk en de werkgelegenheid neemt sterk af. Landen zijn met schulden overladen. Mensen worden vervangen, verdreven door technologie. Overal heerst geweld en angst. Er is veel mis in de wereld. De rechtsregels lopen niet meer in de pas met de turbulente ontwikkeling van de maatschappij. Vroegere overtuigingen hebben hun geldigheid verloren. Geloof is verdampt. Ve...

Lees meer

Harry Tenholter