Boeken

De Rechten van de Aarde

Synopsis

De Rechten van de Aarde 2089 is een boek in de lijn van Brave New World van Huxley en 1984 van Orwell. Het eerste is surrealistisch en het tweede bedreigend. De Rechten van de Aarde is juist een hoopgevende roman. Het mensbeeld is gedraaid van de individuele mens naar de groep. De mens als lid van de groep heeft respect voor de groep en alle andere dieren. Dat vergat ik nog: de mens is een dier met verstand. Wij zijn het opperdier, zegt Nelson.

Meer...

Waar te koop

Het boek is online te koop op pumbo.nl

De Fundering

Twee lijsten zijn de heipalen onder het verhaal.

De eerste lijst (in de Januari lezing) geeft aan dat al vanaf het jodendom, de Pentateuch, de eerste vijf boeken van het O.T. het hele verhaal in de lucht hangt. Het trieste is dat het Christendom op dat onmogelijke, onbestaanbare verhaal – de schepping die plaats vond in het jaar 4078 voor X - verder bouwt. Dat was in de vroege Middeleeuwen niet verwonderlijk.

Meer...

Het Mozes Mysterie

Harry Tenholter

Synopsis

Journalist Richard de Winter is naar Egypte gestuurd door de schimmige financier Sir Charles Mills, om informatie over gasvoorraden in te winnen. Tijdens een reis door de woestijn, stuit hij op een aantal klei tabletten. Hij neemt een paar tabletten met zich mee en komt in contact met een Egyptoloog, Professor van Cleve, die aanbiedt om de tabletten te vertalen. De tabletten omschrijven gebeurtenissen in 1240 v. Chr., en zijn geschreven door Prinses Tharbis, een Cuschitische Prinses. Cush was in die tijd een koninkrijk in het huidige Ethiopië. Zij werd de eerste vrouw van Mozes. De inhoud van de tabletten is van politieke betekenis omdat deze een compleet nieuw licht werpt op Mozes en de geschiedenis van het Joodse volk.

Meer...

Waar te koop

Kijk hier voor diverse webwinkels die dit boek te koop hebben: Beslist.nl

Toelichting en enige uitleg

Het Mozes Mysterie is een historische roman. De coulissen waarbinnen de geschiedenis van Tharbis zich afspeelt zijn wel ontleend aan bestaande literatuur zoals onder andere:

Meer...

De Kooi van Licht - Taferelen in het recht

Harry Tenholter

Synopsis

In een Harold Robbins-achtige stijl beschrijft de auteur een aantal praktijkgevallen uit het leven van de advocaat Park. Een paar van deze gevallen lopen door elkaar in een web, dat tot het einde toe kundig gespannen wordt.

Boeiend is de verhouding van Park met het meisje Ellis, die om hem heen vlindert en onbewust een grote invloed op zijn werk uitoefent.

Het boek geeft een prachtig beeld van een moderne advocatenpraktijk en de menselijkheid van de verschillende zaken zullen op de lezers diepe indruk achterlaten.

Het Mozes Mysterie