Columns

« Ga terug

Gaza

Het zou van gezond verstand getuigen als de Palestijnen in Gaza eenzijdig en nu zouden besluiten en officieel zouden verklaren in het geheel geen rakketten meer op Israël af te zullen vuren. Dat zou een kolossale tegenslag voor de politiek van Benjamin Netanyahu zijn.

Het eerste voordeel voor de Palestijnen is dat het een smak geld uitspaart want die raketten kosten veel geld. Nevenargument zou kunnen zijn dat de Palestijnen met die raketten toch geen bal uitrichten. Ze komen overal terecht maar niet waar het pijn doet.

Het tweede en grote voordeel is dat Israël niet langer een voorwendsel heeft om Gaza als oorlogsgebied af te sluiten, binnen te vallen, met vliegtuigen te bombarderen en met tanks plat te schieten. Als de Palestijnen geen raketten meer afschieten moet Israël kleur bekennen. Dan moet het de Palestijnen als fatsoenlijke medeburgers gaan behandelen. Dan moet het leger terug in de kazerne. Dan heeft Israël niet langer een voorwendsel om allerlei beperkende bepalingen op te leggen en verder te gaan met het uitvoeren van hun lange termijn plannen zoals het stelen van Palestijnse grond en Palestijns water op de hele Westbank en in en bij Jeruzalem. Wat moet Netanyahu dan nog met zijn vliegtuigen en tanks en de opgeroepen reservisten. Hij heeft zich wat dommig in de kaart laten kijken door officieel te verkondigen dat dit een lange oorlog gaat worden. Dat wil hij namelijk. Hij wil dat het een lange oorlog wordt om zijn lijstje af te werken. Hij wil een oorlog gedurende welke hij nog talloze plannen kan doorvoeren, die ten koste van de Palestijnen zullen gaan. Door het afschieten van die nauwelijks schade toebrengende raketten geven de Palestijnen hem een prachtige vrijbrief.

Holt

Harry Tenholter