Brieven

Het schrijven aan politieke figuren werd door een bevriende relatie vermoedelijk terecht aangemerkt als schrijven voor de papiermand.


« Ga terug

Oh Oh Kohnstamm

Er heeft een overval plaats gevonden in een winkel en in een zorgcentrum.
De dieven zijn door beveiligingscamera’s opgenomen.
Het zijn geen filmcamera’s voor feesten.
Het zijn beveiligingscamera’s
voor de veiligheid van de winkel en de patiënten.
Ze zetten de beelden op het internet.
De heer Kohnstamm verbiedt dat.
Het is in strijd met de privacy van de crimineel.
De crimineel moet in alle rust en ongestoord door derden
met volledig respect voor zijn privacy
bij oude mensen of in buurtwinkels kunnen inbreken.
Dhr. K. bedreigt een boete van jawel: 15000 euro,
meer dan de inbreker ooit gekregen zou hebben
voor de onverlaat die de dief op internet durft te zetten.
Het bekend maken van de identiteit van de inbreker
is een groter fout dan het inbreken zelf.
Dhr. K. is enigszins van het anker.

Het is, aldus Dhr. K, gebaseerd op een richtlijn van de EU1.
Nu zijn er twee mogelijkheden:
Hij leest de richtlijn verkeerd
of
hij leest de richtlijn goed,
maar dan is de richtlijn verkeerd.

De beveiligingscamera kan leiden tot ontmaskering
en bekend worden van de identiteit.
Dat onderzoek moeten wij volgens Dhr. K.
aan de bevoegde autoriteiten overlaten.
Maar die doen het vaak niet, zoals van algemene bekendheid is.
Per jaar worden in Nederland ca. 1,2 miljoen misdrijven gepleegd,
waarvan er volgens de politie wegens onvoldoende mankracht
ongeveer slechts 205.000 worden opgelost2.
Als een dief wordt aangehouden
komt oom agent met een grote ordner aanzetten
en begint te bladeren.
Hij vraagt: en de diefstal toen en daar en toen
– hij bladert de hele map door -
en toen en toen en daar en die en toen?
Als je die ook gedaan hebt,
kun je die nu maar beter bekennen.
Want anders word je er later misschien alsnog voor vervolgd
en dan krijg je de volle mep.
Nu nemen ze het in een keer mee.
Als de knul dan ja zegt om ervan af te zijn
is dat een dol succes.
Dan is weer een serie misdrijven opgelost.

Als er voldoende rechercheurs zouden zijn
had Dhr, K. misschien ergens enig recht van spreken
maar ze zijn er niet.
Dan mag het volk toch zeker proberen
bij te dragen aan de eigen veiligheid enmisdrijven te voorkomen.
De beveiliging van iemands identiteit kan een groot goed zijn
Dat geldt echter in iets mindere mate voor mensen
die bij zwakke verzorging behoevende ouderen
of bij onbewaakte wijd openstaande buurtwinkels
of bij onverdedigbare juweliers inbreken.

Je mag niet stiekem iemand opnemen
Maar je mag wel iemand opnemen als er borden hangen
waarop duidelijk staat dat hij wordt opgenomen.
Die borden gelden ook in de nacht.
Zij verliezen niet hun werking
omdat een mens besloten heeft
zijn zwakkere medemensen aan te vallen en te bestelen.

De directeur van het zorgcentrumpje
heeft de beelden schielijk van het internet gehaald
Uit angst voor Dhr. K.
Hij is banger voor Dhr. K. dan voor boeven.

 

Bronnen:
1 Richtlijn 95/46/EG d.d. 24/10/1995
2 Zembla VARA, 19 februari 2011

Harry Tenholter