Columns

« Ga terug

Pauw en Witteman 2010-11-10

Wat is er over ons gekomen? Er was eens een schrijver die zijn vrouw vermoordde en onder de keukenvloer stopte. Daarna was hij zo dom zijn huis te verkopen. De opvolger veranderde de keuken en stuitte op het drama. De schrijver schreef een boek Woensdag gehaktdag . Hij kreeg een lange gevangenis straf maar mocht die thuis uitzitten. De geschiedenis herhaalt zich. Een man vermoordt zijn geliefde en krijgt ook weer gevangenisstraf met tbs. In feite heeft hij voor een brute moord op een jonge vrouw drie jaar gevangenisstraf en zes jaar tbs meegemaakt. Daarna schrijft ook hij een boek en strijkt neer bij Pauw en Witteman. Pauw zet een modieuze bril op en leest met rustige stem de kern passage van de actuele moord voor. Het zijn de zinnen waarin de moordenaar beschrijft hoe hij met het mes dat hij diep in haar lichaam heeft gestoken haar op haar plaats vast houdt terwijl zij wild met haar benen trappelt. Wat ging er toen in u om, vroeg Witteman beleefd.

Dat doet er niet toe ! Wat ging er in háár om? Wat doet die man daar in die studio. Het valt te betreuren dat wij de doodstraf, die hij zo wreed aan zijn vriendin heeft toegediend, niet meer toepassen, hoewel het Europese "Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden" de doodstraf nog steeds kent.1 De belastingbetaler geeft nu vele tonnen uit om die lieden te resocialiseren. Waarom eigenlijk? Waar hebben we ze voor nodig? Wat gij niet wilt dat u geschiedt kun je omdraaien. Wat jij een ander aan doet moge ook aan jou geschieden. Kerken zijn verouderde instituten. Ze hebben hun tijd gelukkig gehad en ze hebben, zo moeten wij toegeven, niet gewerkt maar veel ellende gebracht. Na het vertrek van de kerken die het collectieve geweten invulden moge de Heer ons nu behoeden voor de Pauwen en Wittemannen van deze wereld. Zij stappen smakeloos en genadeloos over het leed van ouders, familie en vrienden heen en lezen koeltjes in aanwezigheid van de moordenaar zelf op deskundige wijze aan een miljoenen publiek voor, hoe een jonge vrouw door een bekende met een mes wordt vastgehouden en geslacht. Aldus wordt ze virtueel nogmaals omgebracht. TH

1 Artikel 2. Recht op leven;
Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag opzettelijk van het leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf waarvoor de wet in de doodstraf voorziet.

Harry Tenholter